Egide Dostie Jr. (trái), Selena Brown và Egide Dostie Sr.

Egide Dostie Jr. (trái), Selena Brown và Egide Dostie Sr.'s Dostie Farm là một trong sáu hãng sữa hợp tác với Stonyfield để trau dồi các phương pháp đo carbon trong đất hiệu quả về chi phí. Ảnh: Meg Wilcox

Giám đốc quan hệ nông dân của Stonyfield Organic, đã kích hoạt công cụ lấy mẫu đất AgriCORE trên đồng cỏ với tầm nhìn bao quát các sườn đồi thoai thoải ở trung tâm Maine tại Trang trại Dostie, một công ty chăn nuôi bò sữa hữu cơ. Chiếc máy khoan này quay tít khi nó cắt qua cỏ ba lá và cỏ, đi theo đường xoắn ốc xuống trái đất để lấy một mẫu từ trang trại rộng 650 mẫu Anh (263 ha) vào một ngày tháng XNUMX xanh tươi.